16 Jan 2024

Cara Mengira BMI (Indeks Jisim Badan) dengan Mudah

 

BMI atau Indeks Jisim Badan adalah satu ukuran yang digunakan untuk menilai sama ada seseorang berada dalam berat badan yang sihat, kurang berat badan, berat badan berlebihan, atau obes. Pengiraan BMI melibatkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan seseorang. 
Langkah-Langkah Mudah Untuk Mengira BMI1. Menentukan Berat Badan


· Ukur berat badan anda dalam kilogram (kg).

· Pastikan menggunakan alat penimbang yang betul dan letakkan pada permukaan yang rata.2. Menentukan Tinggi Badan


·Ukur tinggi badan anda dalam meter (m).

· Pastikan berdiri tegak dan tidak memakai kasut.3. Mengira BMI


Gunakan formula berikut untuk mengira BMI:


BMI =Berat Badan (kg)

          Tinggi Badan (m)2

 


Contoh Pengiraan BMI

 

Misalkan berat badan seseorang ialah 80 kg dan tinggi badan adalah 1.68 m, kita boleh mengira BMI seperti berikut:


Berat Badan = 80 kg

Tinggi Badan =1.68 m
Dengan nilai BMI sekitar 28.36, individu ini akan diklasifikasikan sebagai memiliki berat badan berlebihan.

 

4. Menilai Hasil BMI:


Nilai BMI dapat diinterpretasikan seperti berikut:

· Kurang dari 18.5: Kurang berat badan

·18.5 - 24.9: Berat badan normal

·25 - 29.9: Berat badan berlebihan

· 30 atau lebih: Obes