3 May 2023

3 Masalah Utama Penyebab Kegagalan Dalam Temuduga

Isu pengangguran dikalangan remaja terutama para lepasan universiti sedang hangat diperkatakan. Mengikut statistik akhir tahun 2022, lebih daripada 500,000 penganggur yang bersaing sesama sendiri untuk mengisi peluang kekosongan jawatan. Ini tidak termasuk lepasan sekolah menengah dan juga mereka yang sudah berpengalaman bekerja. Bagaimanakah anda ingin memenangi persaingan ini?


Temuduga kerja, Job Interview


Sebenarnya setiap apa yang dilakukan memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi untuk menjamin hasilnya. Lebih rapi perancangan dan lebih lengkap persediaan, lebih mudah dan lebih lancarlah pencarian pekerjaan. Sebelum merancang strategi, anda perlu memahami apa yang sedang anda lakukan, fahami keadaan, dengan siapa anda berurusan, bagaimana untuk memenangi hati mereka dan sebagainya. 


Kajian dan soal selidik yang dijalankan  dengan pengurusan sumber manusia dan mereka yang terlibat dalam proses pengambilan pekerja baru telah bersetuju antara masalah utama yang dihadapi oleh remaja dalam permohonan dan temuduga kerja seperti yang disenaraikan dibawah.

 


Masalah Utama Kegagalan Calon Dalam Temuduga

 

Resume/CV Yang Tidak Menarik Perhatian


Resume/CV adalah elemen pertama untuk anda meperkenalkan diri atau menjual diri supaya mendapat perhatian. Antara kesalahan yang sering terjadi adalah kesilapan ejaan dan tatabahasa, penyusunan maklumat tidak teratur dan mengelirukan sehingga menyukarkan pembaca. Ini juga menyusahkan penemuduga untuk mencari maklumat yang diperlukan. Resume juga terlalu panjang kerana memuatkan maklumat yang kurang relevan untuk jawatan yang dipohon.

 

Calon Tidak Bersedia Semasa Menghadiri Sesi Temuduga


Masalah ini juga sering berlaku dikalangan calon. Tidak ada persediaan rapi sebelum menghadiri temuduga seringkali menyebabkan mereka gagal dalam menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Calon tidak mengambil inisiatif untuk mengetahui tentang jawatan yang dipohon serta latarbelakang organisasi yang menemuduga, tidak membuat research tentang jawatan yang dipohon serta tugas-tugas utama dan penampilan diri yang selekah serta kurang bersesuaian serta negative body language.

 

Masalah Komunikasi


Komunikasi juga menjadi satu penyebab kesukaran calon untuk menghadapi temuduga. Antaranya pertuturan yang kurang jelas dan susunan ayat yang tidak teratur, sekiranya temuduga dijalankan dalam Bahasa Inggeris, calon gagal untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Cara calon menjawab soalan secara endah tak endah juga memperngaruhi seperti contoh Tuan boleh lihat dalam CV saya, semuanya sudah tertulis di situ. Terlalu gementar  sehingga tidak dapat bertutur dengan sempurna menjadikan calon tergagap-gagap. Ini menyebabkan calon gagal mengawal diri apabila gementar dan menjadikannya kurang berkeyakinan kerana tidak dapat berkomunikasi dengan baik.