14 Oct 2018

Cara Memohon Online Kolej Vokasional, Teknik, GIATMARA & WISDEC Sesi 2019


Cara Memohon Online Kolej Vokasional, Teknik, GIATMARA & WISDEC Sesi 2019. Berita baik bagi Murid Lepasan Tingkatan 3 Tahun 2018, anda dipelawa untuk memohon Program Kolej Vokasional, Sekolah Menengah Teknik, GIATMARA & WISDEC  bagi sesi ambilan Januari Tahun 2019.

Antara program yang ditawarkan ialah Program Kolej Vokasional, Aliran Teknikal dan Program kemahiran di KV / GIATMARA / Wood Industry Skill Development Center (WISDEC).

Tarikh Pemohonan

Permohonan secara online dibuka bermula 15 Oktober 2018 sehingga 20 Disember 2018. Permohonan boleh dibuat melalui link ini:

Tarikh-Tarikh Penting PermohonanUntuk maklumat lanjut berkaitan program, sila layari http://www.moe.gov.my. Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi :

Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 6, Blok E14, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

(u.p.: Unit Pengambilan & Pertukaran Murid di talian  03-88845154 / 5088 / 5067 / 5089 / 5094)